جمع آوری گل زعفران

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : توافقی
  • جنسیت : مهم نیست
  • شهر : مشهد
  • شماره تماس : 09159291920
شرح موقعیت شغلی

به 6 نفر جهت جمع آوری گل زعفران نیازمندیم:

1.منطقه باخرز
2 . آقا و خانم
3.در صورت رفت و آمد با ماشین، کرایه ماشین پرداخت و در صورت اسکان جای خواب مناسب موجود است.
4.دست مزد به روز و مورد رضایت ( در آن منطقه بشدت به نیروی کار نیاز است در صورت تمایل بعد از اتمام کار هر روزه تا شب کار وجود دارد)
5.صبحانه و اگر کار تا نهار طول کشید همراه با نهار
6.آموزش گل چینی در صورت نیاز
7.زمان برداشت حدود 2 هفته تا حداکثر 20 روز
8.در آخر هم نفری یک کیلو گل تقدیم می شود
تلفن تماس فقط :
09159291920 آقای عابدیان