شاگرد ساده یا نیم ماهر MDF یا کورین کار نیازمندیم

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : توافقی
  • جنسیت : آقا
  • شهر : مشهد
  • شماره تماس : 09176012131
شرح موقعیت شغلی

شاگرد ساده یا نیم ماهر برای کار MDF یا کار کورین نیازمندیم. لطفا محدوده قاسم آباد شهرک غرب باشه که برای رفتو امد سر کار مشکلی نداشته باشید،
کار بسیار اینده دار و پر درامدی هست،
09382217825
09176012131