شاطر و چونه گیر

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : توافقی
  • جنسیت : آقا
  • شهر : اهواز
  • شماره تماس : 09360849937
شرح موقعیت شغلی

استخدام شاطر و چونه گیر حرفه ای برای نانوایی تنوری سنتی ،برای دو شیفت صبح و بعد از ظهر