فروشنده آقا برای پوشاک مجلسی

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : توافقی
  • جنسیت : خانم
  • شهر : قم
  • شماره تماس : 09124510985
شرح موقعیت شغلی

ب چند فروشنده ی آقا با ظاهری آراسته و موجه جهت همکاری در پوشاک مجلسی زنانه نیازمندیم.
سن : ١٨ الی ٢٥
ساعت کار : ٩ الی ١٣ و ١٦ الی ٢٢

برای هماهنگی جهت مصاحبه یک پیام حاوی محتوای زیر ب شماره ی 09124510985 در واتساپ ارسال فرمایید :
١- نام و نام خانوادگی
٢- تاریخ تولد
٣- محل سکونت
٤- میزان تحصیلات
٥- حقوق درخواستی
٦- سابقه ی فروشندگی درصورت وجود داشتن ذکر گردد
٧- یک عکس از خودتان

در صورت گزینش پیامکی آدرس فروشگاه جهت مصاحبه ی حضوری ب شماره ی شما ارسال میگردد.