نیازمندنیرو

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : توافقی
  • جنسیت : آقا
  • شهر : قم
  • شماره تماس : 09125516890
شرح موقعیت شغلی

باسلام به یک نیرو (کارگر)جهت کار با اره اتیشی درتولیدی نیازمندیم
حتما وسیله برای تردد الزمی میباشد
انتهای ۴۵مدرس خیابان بهارستان بعداز زیر گذر کمربندی سمت چپ خیابان سبزینه بوجار سوله ابی