شاطر ، سالندار ، ظرفشور ، منقلدار

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : توافقی
  • جنسیت : مهم نیست
  • شهر : اهواز
  • شماره تماس : 09166009538
شرح موقعیت شغلی

شاطر تایم صبح و تایم عصر
سالن دار
ظرفشور
منقلدار