فروشنده ی خانم ترجیحا ساکن یادگارامام.موسوی

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : توافقی
  • جنسیت : خانم
  • شهر : قم
  • شماره تماس : 09127538737
شرح موقعیت شغلی

فروشنده خانم جهت کار در لبنیات