فروشنده مجرب اشنا به پارچه

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : توافقی
  • جنسیت : مهم نیست
  • شهر : قم
  • شماره تماس : 09191717584
شرح موقعیت شغلی

به فروشنده یا خیاط یا اشنا به پارچه ساعت کاری ۸ تا ۱ ۵ تا ۱۰