نیازمند نیروی کار در کارگاه دمپایی

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : بین دو تا سه میلیون
  • جنسیت : مهم نیست
  • شهر : قم
  • شماره تماس : ۰۹۳۸۹۳۴۱۷۱۴
شرح موقعیت شغلی

آقا و خانم
شب کار و روز کار
وضعیت جسمانی نیرو باید سالم باشد.

ساعت کاری از ۷ صبح تا ۷ شب برای روزکار و بالعکس برای شب کار ( یک ساعت وقت استراحت)
حقوق آقا روز کار ۶۵۰۰۰ تومان و خانم ۶۰۰۰۰ تومان
حقوق آقا شبکار ۷۰۰۰۰ تومان و خانم ۶۵۰۰۰ تومان

جمعه ها حقوق دوبرابر محاسبه می شود

مجموع حقوق دومیلیون و صد به بالا میشود
نیروی خانم همراه سرویس میباشند

تسویه پنجم هرماه

۰۹۳۸۹۳۴۱۷۱۴
۰۹۳۰۸۴۶۴۷۶۵
فقط تماس تلفنی ،پیامک جوابگو نیستیم.