فروشندگی لبنیات

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : بین یک تا دو میلیون
  • جنسیت : مهم نیست
  • شهر : قم
  • شماره تماس : 09372251883
شرح موقعیت شغلی

استخدام یک نفردرفروشندگی لبنیات دردوشیفت کاری بدون تعطیلات وبیمه باحقوق 30روزکاری 1250نیازمندیم