بازاریاب تلفنی

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : بین یک تا دو میلیون
  • جنسیت : مهم نیست
  • شهر : تهران
  • شماره تماس : 09123125918
شرح موقعیت شغلی

تعدادی بازاریاب تلفنی جهت کار در شرکت کاشی و سرامیک با حقوق ثابت و مزایا
ساعت کاری از شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۵
پنج شنبه ها ۱۰ تا ۲
حقوق ثابت ۱/۶۰۰/۰۰۰ +مزایا