سوالات پر تکرار

مجوزها

قوانین کارجویان

قوانین کارفرمایان

قوانین کارفرمایان

سایت دیدچی توسط شرکت سالم راهکار آفرینان ویرا به شماره ثبت ۴۷۹۹۷ و شماره ملی ۱۴۰۰۸۰۹۵۴۵۴ به منظور تسهیل فرآیند اشتغال کارجو و ثبت آگهی های استخدامی طراحی گردیده است.
تمامی خدمات سایت تحت شرایط و قوانین موجود را ارائه می شود.
لذا استفاده از سایت دیدچی برای ثبت آگهی و ثبت نام به عنوان کارجو، به منزله ی قبول تمامی قوانین بوده و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص فاقد اعتبار است.
بر این اساس، ضروری است پیش از استفاده از خدمات سایت دیدچی، این شروط را به دقت مطالعه فرمایید.
شرکت ممکن است شرایط استفاده از خدمات را در طول زمان تغییر داده یا ویرایش نماید. این تغییرات در قسمت قوانین سایت درج شده و در صورت امکان در قالب پیامک و ایمیل به تمامی کاربران اطلاع داده خواهد شد.
قوانین:
۱) کارفرما نمی‌تواند در کمتر از ۱ ماه آگهی خود را تمدید کند.
۲) کارفرما نمی‌تواند مشابه آگهی خود را در کمتر از یک ماه، دوباره ثبت کند.
۳) دیدچی هیچ مسئولیتی در قبال نیروهای معرفی شده ندارد.
۴) دیدچی تضمینی برای یافتن نیروی موردنظر کارفرما نمی‌دهد.
۵) دیدچی هیچ مسئولیتی در قبال شرح موقعیت شغلی آگهی‌های موجود نداشته و اعتراضات احتمالی وارد بر آگهی مرتبط با کارفرما می‌باشد